AB Blog

หัวข้อ
รพ.เอบีขอขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูต Gandi Sulistiyanto สถานทูตอินโดนีเชียประจำประเทศเกาหลีใต้ที่่ให้เกียรติเราในการให้บริการท่านและภริยาในโอกาสนี้
วันที่
2023-07-17
วิว
280

ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินโดนีเชีย-เกาหลีใต้

โรงพยาบาลศัลยกรรมเอบีขอร่วมเป็นส่วนหนี่งในการสนับสนุนการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ

 

ทางโรงพยาบาลเอบีของเราร่วมมือกับคณะสถานทูตอินโดนีเชียประจำประเทศเกาหลีใต้ในการพัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

และจะตั้งใจให้บริการลูกค้าทุกท่านให้ได้รับการบริการและการผ่าตัดอย่างปลอดภัยขั้นสูงสุด ไม่ใช่เฉพาะเพียงลูกค้าอินโดนีเชีย แต่รวมถึงลูกค้าเกาหลี และลูกค้าจากต่างประเทศทุกๆท่านด้วยค่ะ

เวลาทำการ
  • วันธรรมดาAM 10:00 ~ PM 7:00
  • วันเสาร์AM 10:00 ~ PM 5:00
  • วันที่เปิดทำการ ช่วงเย็นAM 10:00 ~ PM 09:00 (พฤหัส)

*ปิดวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์โทร

+82.10.2524.1298

เกาหลีโรงพยาบาลศัลยกรรมAB

Medical Institution : AB Plastic Surgery 3~4F BLOCK 77 Building, 17, Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea (Line No.2, Gangnam Station, Exit No.10)
Business Registration Number : 542-40-00868 TEL : 02-512-1288 TEL : +82. 10-2524-1298E-mail: admin@abplasticsurgerykorea.com